Marin og maritim virksomhet

Trondheim er vertskap for Aqua Nor, som er en av verdens største havbruksmesser, og fangst- og fiskerimessa Nor Fishing. Trøndelag har verdensledende næringsaktører innen havbruksområdet, og regionen er dyktig til å benytte seg av kompetansemiljøene i byen, med NTNU og SINTEF i spissen. Trondheim kommune har et interkommunalt samarbeid med kystkommunene Frøya og Hitra.

Den maritime næringen er den nest største næringen i Norge etter olje og gass. Trondheim har landets ledende kompetansemiljø på området i tillegg til Norwegian Center of Expertice Instrumentation (NCEI) som er lokalisert her. Instrumenteringsklyngen er et tungt faglig sentrum for spesialiserte sensorer, instrumenter og distribuerte sanntidssystemer for marine og maritime operasjoner. NCEI har som formål å bringe fram ny kunnskap. Den Trondheimsbaserte klyngen samarbeider tett med Norges beste kompetansenav: NTNU, SINTEF, HiST, NTNA og Statoil F&U.

6naring Næringsutvikling