VURDERING I MAT OG HELSE


 

Elevene blir i mat og helse vurdert etter følgende kriterier:
·         teoretisk forståelse
·         selvstendighet
·         orden
·         hygiene
·         ferdigheter
·         effektivitet, initiativ og ansvar
·         kreativitet og estetisk sans
·         samarbeid og respekt
·         hjelpsomhet og omsorg
·         høflighet og bordskikk

·         holdning til faget


 

OVERORDNET MÅLSETTING I MAT OG HELSE


 

Kunnskapsløftet tar utgangspunkt i at opplæringen skal bidra til å gi elevene kompetanse i materiell dannelse (kompetansemål) og formal dannelse(holdningsmål) gjennom å utvikle eleven til ulike mennesketyper:
·         Det meningssøkende menneske
·         Det skapende menneske
·         Det arbeidende menneske
·         Det allmenndannende menneske
·         Det samarbeidende menneske
·         Det miljøbevisste menneske
·         Det integrerte menneske 
  
 
 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I FAGET


 

De grunnleggende ferdighetene i mat og helse er integrert i kompetansemåla, der de er en del av og medvirker til å utvikle fagkompetansen. I Mat og helse er de grunnleggende ferdighetene som følger:
 

HOVEDOMRÅDE
STIKKORD
Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig ·         gjøre greie for smak, lukt og estetikk
Å kunne lese  ·         granske, tolke og reflektere over   faglige tekster med stigende vanskegrad
Å kunne regne ·         i praktisk arbeid m/oppskrifter
·         vurdere nærings- og energiinnhold
·         sammenligne priser på varer
Å kunne bruke digitale verktøy ·         søke etter informasjon, sammenligne og vurdere næringsinnhold

 
 

LÆREPLAN I MAT OG HELSE 9. TRINN


 

HOVEDOMRÅDER
KOMPETANSEMÅL
  • Mat og livsstil
§      planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder
§      sammenligne måltid en selv lager, med kostråd fra helsemyndighetene
§      bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhold i mat og drikke, og gjøre seg nytte av resultatene når en lager mat
§      informere andre om hvorledes matvaner kan påvirke sykdommer som har en sammenheng med livsstil og kosthold
§      vurdere kostholdsinformasjon og reklame i media
  • Mat og forbruk
§      vurdere og velge matvarer på et mangfoldig varemarked når en planlegger innkjøp
§      drøfte hvordan ulike markedsføringsmetoder kan påvirke valg av matvarer som forbrukerne gjør
§      utvikle, produsere, gi produktinformasjon og reklamere for et produkt
§      vurdere og velge varer ut fra etiske og bærekraftige kriterium
  • Mat og kultur
  • planlegge og gjennomføre måltid i forbindelse med høytider eller fest og ha en vertskapsrolle
  • lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med å skape identitet
  • gi eksempler på hvordan kjøkken redskaper, tillaginsmetoder eller matvaner har endret seg over tid eller flyttet seg geografisk, og forklare hvordan det har virket inn på livet til folk
  • skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og matkultur

 
 
  

LÆREPLAN I MAT OG HELSE

”NYTT” ETTER KUNNSKAPSLØFTET


 

§   Teknologi og design
§   Helsefremmende kosthold
§   Mat og forbruk
§   Mat og kultur

 
 
 

Kildeopplysninger:
Følgende kilder er lagt til grunn for arbeidet:
Kunnskapsløftet          

Hoeggen skole