Kulturnæringer, kreative næringer, kultur- og opplevelsesbaserte næringer er relativt nye begrep og fagområder. I 2009 ble det utarbeidet og vedtatt en egen strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag for perioden 2009-2016.

Med kulturnæringer her menes annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, bibilioteker, museer etc, bøker, blader, design, film, video, foto, kunstnerisk virksomhet, musikk, TV og radio. Strategiplanens hovedmål er flere sysselsatte i lønnsomme bedrifter innenfor kulturnæring i Trøndelag.

Strategiplan for kulturnæringene

6naring Næringsutvikling