Tiller åpen barnehage holder til i Menighetssenteret og i Sjetne bydelshus

Barnehagen har åpent fra skolestart i august og ut mai.

TILLER MENIGHETSSENTER

MANDAG kl. 09.30-13.30

Babysang for barn fra 0-2 år, kl 11.00

Mulig å kjøpe lunsj for kr. 30 kl. 11.30  

Varm drikke kr. 10

ONSDAG kl. 09.30-13.30

Babysang for barn fra 0-2 år, kl 11.00

Mulig å kjøpe lunsj for kr. 30 kl. 11.30  

 

Adresse: Romemyra 66, 2. etg

Tlf: 930 27 196 / 72 89 97 10

------------------------------------

SJETNE BYDELSHUS

TIRSDAG:

Åpent fra kl. 09.30-13.30

Musikksamling for barn 0-3 år kl. 11.00

FREDAG:

Åpent fra kl. 09.30-13.30

Musikksamling for barn 0-3 år kl. 11.00

Adresse: Parallellen 18, 7081 Sjetnemarka. Inngang på baksiden av huset.

Hvem er vi?

Tiller åpen barnehage eies av Tiller menighet og er et tilbud til alle barn i alderen 0-3 år i følge med en voksen (praktikant, tante, bestemor, mor, far). Alle er velkommen til de tider, på de dager man ønsker innenfor barnehagens åpningstid.

Barnehagen har særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål, noe som gjelder først og fremst i sangstundene der det også brukes sanger med kristent innhold.

 

Følg oss gjerne på facebook: Tiller åpen barnehage

Kontaktperson: Eli Romstad Helgemo

Tlf: 41222755

1barnogskole Barnehage