Åpen musikkbarnehage!/Open music kindergarden!

Informasjon/Information

Norsk
T.I.P. holder til i Trondheim, og startet i oktober 2009. T.I.P. er åpen for barn fra 0-5 år, og vil tilby et aktivitetstilbud innen rytmer, musikk og dans.
T.I.P. holder til på Persaunet i Lauritz Jenssens gate 20. (Se kart på T.I.P.’s hjemmeside.)

English
T.I.P. was started October 2009, and is located in Trondheim. T.I.P. offers the activities of rhythm, music and dance, suited for children between 0-5 years of age.
T.I.P. location: Lauritz Jenssens gate 20. (Look at map on T.I.P.’s website.)

Åpningstider/Opening times

Tirsdager og torsdager fra kl. 10.00 - 14.00.

Tuesdays and Thursdays from 10 am – 2 pm

Musikkstund starter kl.10.30

Musicperiod starts at 10.30 am

Åpningstidene følger skoleplanen. Se hjemmeside under “nyheter” for eventuelle endringer.

Opening hours will follow the school schedule. Look at website under “news” for possible changes.

Alle velkommen!/Everybody welcome!

Mer informasjon på/More information at: www.tipmusikkbarnehage.com

E-post: idd@tipmusikkbarnehage.com
Tlf. 96804099
Organisasjonsnummer: 995 004 186

1barnogskole Barnehage