Fysioterapitjenesten har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig i dagliglivet.

For å få best mulig effekt er arbeidet vårt forankret i vitenskaplig forskning og nasjonale retningslinjer.


Hvem behandler vi?
Vi bistår personer som bor hjemme eller ikke er i stand til å benytte fysikalske institutt, og personer som bor på institusjon. Ved behov for gange- eller forflytningshjelpemidler, er det også naturlig at vi kobles inn.

Du kan selv ta kontakt med oss, eller med Helse og velferdskontoret i din bydel.

Pårørende, andre enheter i kommunen, fastlegene og spesialisthelsetjenesten kan også henvise brukere til oss.

 

 

 

Enhet for fysioterapitjenester