Green Highway - En reisevei uten fossilt brennstoff

Green Highway skal være en reisevei fra sjø til sjø mellom Norge og Sverige der mennesker reiser og gods transporteres uten fossile brennstoff. Det vil bidra til å skape forretningsmuligheter, holdbar tilvekst, mindre negativ miljøpåvirkning og et mer attraktivt miljø for turister og fastboende.

Green Highway

Green Highway er et EU-prosjekt eid og ledet av Trondheim, Østersund og Sundsvall kommune. Prosjektet jobber med å øke bruk av el- og biokjøretøy, etablering av kommersielle tankestasjoner for biogass og etablering av ladeinfrastruktur for elbil.

Hovedmålsetninger

  • Miljøvennlig utvikling, innovasjon og turisme i en grønn korridor fra kyst til kyst i midt-Skandinavia
  • Omfattande utvikling og innføring av holdbare transportsystem og løsninger basert på fornybar energi.
  • Gi områdets store naturtilganger og attraksjoner en anvendbar og holdbar utforming som også stimulerer til internasjonal turisme.
  • Teknisk utvikling i regionen innen transportsystem og energiproduksjon.
  • Gjennomføre endringer som andre bare prater om.

Kontakt og Green Highways egne nettsider

5miljo Klima og energi