Kontaktinfo
Telefon
72544200
Adresse
Hospitalsløkkan 2-4
Epost
trondhjems-hosp.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Lavollen aktivitetssenter gir tilbud til unge personer med demenssykdom og deres pårørende.

 Lavollen aktivitetstilbud  har som hovedmål at:

Brukeren skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring

Tilbudet vil legge vekt på mestringsstrategier gjennom blant annet fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet stimulerer sansene, opprettholder og forebygger funksjonssvikt. Lavollen aktivitetssenter ligger i et område hvor det er tilrettelagt for fysisk aktivitet.

Senteret har lett tilgang til marka, samt en rekke andre aktiviteter rett utenfor døra.

Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport.

Innholdet i tilbudet styres av det behovet som aktuelle brukere og deres pårørende har, og kartlegging av interesser og ønsker fra brukerne, deres pårørende og eventuelt andre instanser vil være med på å forme innholdet i tilbudet.

Vedtak om plass fattes av ansatte ved tilbudet, og tildeling foregår etter fastsatte kriterier. Faktorer det legges vekt på er:

  • Diagnose
  • Grad av kognitiv svikt og demens
  • Alder
  • Kognitivt, fysisk - og sosialt funksjonsnivå
  • Grad av selvhjulpenhet og type og grad av hjelpebehov

Brukerne må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.

Det er mulighet for individuell oppfølging i en startfase der målet er å fremme trivsel og trygghet i gruppe samt i overgangsfaser mot annen oppfølging og andre tilbud.

Samtalegrupper

I samarbeid med Ressurssenter for demens arrangeres det:

Samtalegrupper for ektefeller av personer med demenssykdom 

Samtalegrupper for barn av personer med demenssykdom (alder 18-30 år)

Undervisning

Lavollen aktivitetssenter tilbyr også undervisning for personer med demenssykdom og deres pårørende.

Åpne kvelder

Åpne kvelder med mulighet for å treffe andre i samme situasjon eller ta en prat med fagfolk etter nærmere avtale.

Kontak oss

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 902 70 468 eller postmottakAktiv-sobstad@trondheim.kommune.no.

 

Lavollen aktivitetssenter

Pårørende for unge foreldre med demens

Tema

Kurs / Aktiviteter