Gasskap og liknende  Etter avtale, leie pr. år
Universell tilrettelegging  Kr. 55.897,-  Engangsleie
   Gjelder inntil det foretas ombygging
Nybygg, større ombygging og lignende:  Kr. 22.358,-  Engangsleie
   Gjelder så lenge bygget eksisterer

Priser, avgifter og gebyr