Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser omfatter alle kommunale barnehager. Private barnehager deltar etter eget ønske. Det utarbeides rapporter som viser samlet resultat. Hver barnehage får tilsendt resultatet for sin enhet.

Barnehageundersøkelsen 2011

Siste brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene ble gjennomført i 2013.
Denne gangen ble det ikke utgitt samlerapport.

Alle barnehager som deltok har fått tilsendt rapport med sitt resultat. Ta kontakt med barnehagen dersom du ønsker tilgang til rapporten.

 

1barnogskole Barnehage