Saupstad skole, Kattem skole og Ila skole, Trondheim kommune, utarbeidet i 2008/2009 kartleggingsprøver for minoritetsspråklige elever. Kartleggingsprøvene ble revidert i 2012 og i februar 2014. De nye reviderte utgavene er lagt ut i sin helhet. Kartleggingsprøvene som er utarbeidet er:

Skolestarterhefter:

Barnas hefte (flerbrukshefte med bilder som er utgangspunkt for kartleggingen sammen med eleven)

Lærerhefte (engangshefte der lærer noterer elevens resultat)

Kartleggingsprøver, Fra mottak til trinn, 3.-4.trinn:

Muntlige oppgaver (flerbrukshefte med bilder som utgangspunkt for kartleggingen sammen med eleven)

Skriftlige oppgaver (engangshefte med skriftlige oppgaver)

Lærerhefte (engangshefte der lærer noterer elevens resultat)

Kartleggingsprøver, Fra mottak til trinn, 5.-7.trinn:

Muntlige oppgaver (flerbrukshefte med bilder som utgangspunkt for kartleggingen sammen med eleven)

Skriftlige oppgaver (engangshefte med skriftlige oppgaver)

Lærerhefte (engangshefte der lærer noterer elevens resultat)

 

1barnogskole Skole