Gå til Bookingbasen

Søk om engangslån av lokaler til møter, arrangement etc. 

NB. Kommunale enheter som ønsker å benytte lokaler på andre enheter skal ikke bruke Bookingbasen, men ta direkte kontakt med enheten som har lokalet. 

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og sammenslutninger samt privatpersoner kan søke om engangs lån av kommunale lokaler til arrangement, møter etc.

Hvem avgjør søknaden?

Den kommunale enheten som har lokalet avgjør søknaden. Det er ikke klageadgang. 

Hvilke lokaler kan du søke om?

Du kan søke om tid i lokaler på skoler, helse og velferdssentre, kulturlokaler, bibliotek og noen barnehager. 

Du finner oversikt over aktuelle lokaler i Bookingbasen. 

 NB. For søknad om tid i idrettshaller klikk her

 Reglement for utlån av kommunale lokaler

Som låntaker må du gjøre deg kjent med utlånsreglementet før du søker!

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søknad om engangs lån er 3 uker før ønsket tid. 

Søknad

Finn lokale og søk om lån

Trenger du hjelp?

Veileder

Har du spørsmål?

Send e-post til Utlånstjenesten: booking@trondheim.kommune.no

 

Utlån av lokaler og idrettsanlegg