Skyss ved midlertidig skade eller sykdom

Dersom en elev har behov for drosjeskyss mellom hjem og skole ved midlertidig skade eller sykdom (ikke ut over 8 uker), må foresatte varsle skolen og levere legeattest. Dette er en forutsetning for at skolen skal  bestille og dekke drosjeutgiftene. Du finner skjema her.

Retningslinjer for skoleskyss i Sør-Trøndelag

Skoleskyss for øvrig, herunder også skyss ved delt bosted og flytting ut av skolekretsen, reguleres av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Retningslinjene finner du her.

 

 

Kolstad skole