Kontaktinfo
Telefon
72540000
Adresse
Tinghusplassen 3
Epost
psykiskhelserus.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Enhet for psykisk helse og rus er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Trondheim kommune. Enheten har tilbud til mennesker med psykiske plager eller rusproblematikk, uansett alvorlighetsgrad. Tjenestene innbefatter blant annet oppfølging, gruppebehandling, undervisning og lavterskelsamtaler.

Mestringstilbud

Mestringstilbud er enhetens lavterskeltilbud. Lavterskel betyr at hvem som helst, når som helst kan ta kontakt for å melde sin interesse for våre tilbud. Disse innbefatter blant annet undervisningsgrupper, mestringsgrupper,   hasjavvenningsprogram, individuelle samtaletilbud. Mestringstilbudene har kort ventetid og er gratis.  

 

 

Søk om oppfølging hos helse- og velferdskontoret

Hvis du eller noen du kjenner ønsker hjelp med mer kompliserte eller omfattende utfordringer, ta kontakt med Helse- og velferdskontoret. De er ansvarlig for tildeling av tjenester av mer varig karakter. Oppfølging er i all hovedsak individuelt tilpasset, målstyrte samtaler både i hjemmet og enhetens lokaler.

MO-senter

MO-senteret tilbyr personer med rusproblemer med/eller uten samtidig psykiske plager/lidelse rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet, uten at det foreligger et vedtak fra Helse- og velferdskontoret.

Ansatte på enheten

Brukerråd