Eiendomsinformasjon for bruk i lesesal

feks.: byggesak, seksjonering, målebrev, statiske beregninger, delingssak, vann og avløp o.l.. 

Gå til bestillingsskjema for eiendomsinformasjon
Du kan studere dokumentene i vår lesesal og få hjelp til kopiering. Du kan velge ønsket dag og tid i bestillingsskjemaet. 

 

Personlig dokumentasjon

feks.: helseopplysninger, skole, barnevern, sosialtjeneste o.l.. 

Gå til bestillingsskjema for personlig dokumentasjon
Kopier av dokumentene kan hentes i vår lesesal på Dora. Gyldig legitimasjon og/eller fullmakt må fremvises. 

 

Annet

Gå til bestillingsskjema for annet arkivmateriale
Dersom du skal ha noe som ikke faller under de to øverste kategoriene benytter du dette skjemaet. Du kan studere dokumentene i vår lesesal og få hjelp til kopiering. Du kan velge ønsket dag og tid i bestillingsskjemaet. 

Trondheim byarkiv