Hip-Hop  Danseteknikk   Improvisasjon   Koreografi   


Valg i søknadsskjema: Dans

Alder: 7 - 18 år

Undervisningssteder: Kolstad skole, Ila skole

Vi tilbyr undervisning i Kulturskoledans og rabalderdans for barn og unge på Kolstad skole, i samarbeid med Områdeløft Saupstad-Kolstad. I tillegg har vi dans på Ila skole. 

Rabalderdans (2-6 år)

Kulturskoledans 1 (1.kl)

Kulturskoledans 2 (2.kl)

Kulturskoledans 3 og Kulturskoledans Ila  (3.kl)

Kulturskoledans 4 (4.-6.kl)

 

Nye tilbud høsten 2017 på Kolstad skole:

Hip-hop for gutter (3.-4.kl)

Hip-hop for ungdom (fra 7. kl)

  

Om kulturskoledans og hip-hop:
Elevene får kjennskap til ulike danseformer og får utvikle sine danseferdigheter. De får arbeide med grunnleggende danseteknikk, og lære hvordan man utvikler egne danser. 
 
Om Rabalderdans

Rabalderdans er et gratis tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder.

Se link for mer info :http://www.eventbrite.com/o/rabalderdans-9772347919

Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna når det er plass til det.

ikon kultur Kulturskolen