Danseteknikk   Improvisasjon   Koreografi   Fysisk uttrykk


Valg i søknadsskjema: Dans

Alder: 1 - 13 år

Undervisningssteder: Kolstad skole, Ila skole

Kulturskoledans

Vi tilbyr undervisning i dans for barn og unge i Heimdalsområdet, i samarbeid med Områdeløft Saupstad-Kolstad og Rabalderdans. Høsten 2016 starter vi også opp med kulturskoledans på Ila skole.
 
Kulturskoledans 1           1.trinn
Mandager 15.40-16.25    
Sted: Kolstad skole - gymsal
 
Kulturskoledans 2           2.trinn
Tirsdager 12.15-13.15
Sted: Kolstad skole - gymsal
 
Kulturskoledans 3          3.-4.trinn
Tirsdager 13.30.14.30
Sted: Kolstad skole - gymsal
 
Kulturskoledans 4           5.-7.trinn
Tirsdager 14.30-15.30
Sted: Kolstad skole - gymsal
 
Kulturskoledans Jazz-moderne dans 2.-3. trinn
Onsdager 14.30-15.30    
Sted: Ila skole - Festsal
 
Om kulturskoledans (Jazz/moderne/street dance) :
Elevene får kjennskap til ulike danseformer og får utvikle sine danseferdigheter. De får arbeide med grunnleggende danseteknikk, og lære hvordan man
utvikler egne danser. Dansepedagog er Hanne Aalberg på Kolstad og Svetlana Stokke på Ila.
 
Rabalderdans

Rabalderdans er et gratis tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder.

Se link for mer info :http://www.eventbrite.com/o/rabalderdans-9772347919

Om Rabalderdans:

Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna når det er plass til det.

Pedagogene som leder Rabalderdans er Ingeborg Dugstad Sanders, Svetlana Stokke og Hanne Aalberg.

 

Kolstad/Saupstad
Tirsdager kl 17 - 17.45 holdes Rabalderdans på Kolstad Skole, gymsal.
Adr: Saupstadringen 16, 7078 Saupstad.

ikon kultur Kulturskolen