IMDi- Nasjonalt tolkeregister- Tolkeportalen

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og iverksetter tiltak som skal bedre tolkingens kvalitet. Målet er å ivareta rettsikkerhet og likeverd ved språkbarrierer. IMDi har bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker.

Nasjonalt tolkeregister er et register over praktiserende tolkers kvalifikasjoner og driftes av IMDi. Registeret er allment tilgjengelig på Tolkeportalen, en informasjonskanal for brukere av tolk, tolker og alle med interesse for feltet. Portalen inneholder nyheter, informasjon, kunnskap og nyttige linker om tolking i norsk offentlig sektor.

Tolketjenesten