Prosjektet "En blå tråd" skal løfte fram kunnskapen og styrke forholdet mellom bylivet, den rike kulturhistorien og Nidelva. "En blå tråd" skal ved å framheve og styrke kulturminner som verdifulle elementer i byen bidra til utvikling av Trondheim by på en positiv måte.

Prosjektet "En blå tråd" skal løfte fram kunnskapen om og styrke forholdet mellom byen, historien og Nidelva. ”En blå tråd” er en overbygning og katalysator for ulike aktiviteter og tiltak som fokuserer på kulturminner og kulturmiljø i tilknytning til Nidelva og Trondheim indre havn. Ved å framheve kulturminner som verdifulle elementer i byen kan ”En blå tråd” bidra til å styrke Midtbyen som byens hjerte og til utvikling av Trondheim by på en positiv måte.

Elva var utgangspunktet for etableringen av Trondheim som by, og er i dag en helt vesentlig del av opplevelsen av Trondheims identitet. For barn, voksne, eldre og tilreisende. En rekke av byens viktigste kulturminner ligger i tilknytning til elva og havna og disse utgjør i dag store uutnyttede ressurser. "En blå tråd" kan vise vei for en revitalisering av disse, i første omgang ved å skape en bevissthet rundt de verdier disse representerer.

På samme måte som Nidelva er et samlende element for byen, vever ”En blå tråd” sammen befolkning, kulturminner og natur.

Trondheim kommune ble tildelt prosjektmidler for oppstart av prosjektet ”En blå tråd” vinteren 2013 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og prosjektet er en del av plansatsingen mot de fire største byene i Norge.

Les mer om prosjektet her.

I de kommende årene ønsker vi å følge tre hovedstrategier:

1. Kartlegge og kommunisere ulike aspekter rundt kulturminner, naturressurser og opplevelsesmuligheter langs elv og havn på måter som når flere på en bedre måte.

2. Iverksette fysiske tiltak og aktiviteter som vil løfte fram og forbedre situasjonen for byens kulturminner og elva, og som vil styrke de urbane kvalitetene i byen.

3. Etablere en plattform for samarbeid og bedre kontakt mellom ulike kunnskapsmiljø, eierinteresser, offentlige etater, organisasjoner og byens befolkning for å sikre og videreutvikle kulturminner og bylivet gjennom ny bruk. Dette bidrar til å sikre antikvariske verdier for kommende generasjoner.

Prosjektet kan tilknyttes andre aktiviteter og prosjekter, også i regi av andre: Ta kontakt dersom du har spørsmål eller en god idé!

Kontaktperson: Kristin Solhaug Næss, Byplankontoret
E-post: kristin.solhaug.nass@trondheim.kommune.no

Prosjektet har også egen hjemmeside

 

Byutvikling