Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelser

Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslippstillatelser for mindre avløpsanlegg er satt til kr. 10.000,-

Søknad om utslippstillatelse behandles av kommunen etter forurensingsforskriften kap. 12 og kommunens egne retninglinjer fra 2007. Det er tilrettelagt for nettbasert søknad via kommunens hjemmeside. Saksbehandlingsprosessen består i å sette seg inn i søknaden, geografisk lokalisering og eventuelle konflikter med kommunalt planverk, kontakt med byggesaksavdelingen for eventuell samkjøring med byggesaksbehandling, faglige vurderinger og utforming av vedtak, og avslutningsvis registrering i kommunens arkiv og avløpsdatabaser.

9veiogvann Vann og avløp