Vi ønsker  å bidra til at alle barn og unge i Trondheim opplever bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen.

Fysioterapeutene er en del av helsestasjon og skolehelsetjenesten og vi jobber for å fremme barn og unges helse. Det er ulike faktorer som påvirker helsa vår; hvem vi er, familien vår og miljøet rundt oss.

Vårt kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

 

 

 

 

 

Enhet for fysioterapitjenester