Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim.

Aktørbasen blir ikke tilgjengelig fredag 19. mai.

På grunn av flytting til nye servere blir Aktørbasen ikke tilgjengelig hele eller deler av dagen 19. mai.  

Organisasjoner og aktører som ønsker å søke om lån av kommunale lokaler eller tilskudd må være registrert i Aktørbasen. 

Det er viktig at Aktørbasen er oppdatert. Alle organisasjoner må sørge for at informasjonen som er registrert til enhver tid er korrekt.  

NB! Hvis organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene skal du IKKE opprette en Aktør uten organisasjonsnummer i Aktørbasen. I slike tilfeller vil eventuelle søknader om tilskudd eller lån av lokaler kunne bli avvist. 

Veileder: Hvordan registrere og oppdatere info om organisasjonen i Aktørbasen

Informasjon til idrettsklubber fra Idrettsrådet i Trondheim

Gå til Aktørbasen

Digitalt førstevalg Aktørbasen logo

Aktørbasen