Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Satser for 2017:

Type leie

Takst 2015

Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade.

21.685,-

Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen. 

21.685,-

Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder.

13.011,-

Leie på kommunal mast med påhengt skap.

6.506,-

Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr.

13.011,-

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

13.011,-

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

6.506,-

 

Priser, avgifter og gebyr