Konsultasjonen: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har produsert kortfilmen Konsultasjonen som er et verktøy i arbeidet mot bevisstgjøring rundt bruk av tolk i offentlig sektor.