Barnehagen er lokalisert på Trondheim mottak, og er åpen for alle som ønsker det.

Tilbud til foreldre og barn i alderen 0-6 år. Hovedvekt av barn er under 3 år.

Adresse: Sandmoflata 6b, 7075 Heimdal

Åpningstid: Mandag - tirsdag - onsdag - torsdag kl. 10-14 
                     (Stengt fredag)

Leder: Førskolelærer Mette Sæthre

Telefon: 90838100

1barnogskole Barnehage