Opptak og frister

Det er samordnet opptak for alle trondheimsbarnehagene.

Her finner du informasjon om:

 Finner du ikke det du leter etter?
Ta gjerne kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning. 

Opptak og søknadsfrister

Overflyttingsopptak: Søknadsfrist 1. februar

 • Gjelder de som allerede har plass, og som ønsker å bytte barnehage
 • Du må ønske å ta i bruk ny plass innen 31. august
 • Plassene tildeles fra august
 • De som får avslag på søknaden blir overført til suppleringsopptaket

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Hovedopptak: Søknadsfrist 1. mars

 • Gjelder barn som har rett til plass i følge Lov om barnehager § 12a

Barn født før 1. september har rett til å få plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.

 • Gjelder de som ikke har plass fra før.
 • Gjelder barn som er fylt ett år, eller som fyller ett år innen utgangen av november.
 • For barn som fyller ett år innen utgangen av august vil plassene tildeles fra august. Barn født innen utgangen av august, må ønske plass seinest i august.
 • Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født. Det er viktig at man ønsker plass fra seinest den måneden barnet fyller ett år.

   

Barn med lovfestet prioritet kan søke uavhengig av alder. Det kreves dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. Det gjelder

 • Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13
 • Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester

Se barnehagenes vedtekter for mer informasjon om opptakskriterier.

Supplerende opptak: Ingen søknadsfrist, det kan søkes hele året.

 • Gjelder barn uten plass som søker utenom fristen for hovedopptaket
 • Gjelder barn med plass hvor det ønskes ny plass utenom fristen til overflyttingsopptaket
 • Vi sender ikke ut avslag på supplerende opptak
 • Søknaden er aktiv til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret
 • Du kan få tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er prioritert i søknaden

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Til toppen

Søknad om plass

 • Du søker om plass via søknadsportalen
  Dette er likt for både kommunale, private og familiebarnehager
 • Du kan prioritere to barnehager/enheter
  Enkelte enheter kan bestå av flere barnehager. Dersom du søker om plass i en slik enhet, vil du være søker på alle barnehagene innenfor denne enheten. Du kan ikke søke spesielt på en enkelt barnehage når denne tilhører en større enhet. Du kan bruke kommentarfeltet i søknaden til å komme med ønsker. Vi prøver å ta hensyn til ønskene, men kan ikke garantere at vi får det til.
 • Private barnehager og familiebarnehager kan ha egne opptakskriterier og egne opptakskretser. Se derfor i vedtektene til den enkelte barnehage for å sjekke om du kommer inn under deres kriterier og opptakskrets.
 • Hvis barnet har krav på prioritet etter barnehageloven, må du sende med dokumentasjon fra Barne- og familietjenesten eller fra sykehuset. Dokumentasjonen skal sendes til Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning,  Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM
 • Alle søkere får bekreftelse på epost om at søknaden er mottatt
 • Barnehagene har ulike åpningstider og ulik lengde på feriestengning. Les vedtektene til de aktuelle barnehagene, se på deres hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen for opplysninger om dette.
 • Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Resduert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke.
  For eksempel vil timeintervallet 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Til toppen

Tildeling av plass

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning tildeler plasser i kommunale barnehager og familiebarnehager. Private barnehager tildeler plassene selv.
 • Som hovedregel blir opptak først foretatt blant de som har barnehagen/enheten som første ønske. Deretter de som har barnehagen som andre ønske.
 • Trondheim kommune tilstreber å innfri foreldrenes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig der etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Det kan derfor hende at søkere får tildelt plass i nærliggende barnehage eller bydel.
 • Tildeling av plass sendes med epost.
 • De som får tilbud må svare via søknadsportalen innen fristen. Innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Informasjon om elektronisk ID finner du under eid.difi.no/

Vi kan ikke svare på spørsmål om det er håp om plass i ønsket barnehage, eller om hvor lang tid det vil ta før det blir ledig. Dette er avhengig av oppsigelser.

Til toppen

Søknad om overflytting

 • Dersom du ønsker overflytting til en annen barnehage innenfor samme enhet, skal du søke om intern overflytting ved å kontakte styrer for enheten.
 • Ved flytting mellom kommunale barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk når du takker ja til ny plass.

Søknad om endring av oppholdstid

Du kan søke om endring av oppholdstid via ID-porten

Sletting av søknader

Søknaden gjelder kun det året man har søkt. Det vil si at hvis man søker i 2017, så gjelder søknaden kun for året 2017. Søknaden slettes ved årsskiftet.

Til toppen

1barnogskole Barnehage