Trondheim kommunes energisparepris

Prisen gis til virksomheter/prosjekter som i løpet av de siste fem år har gjennomført framtidsrettede energisparetiltak i bygninger, anlegg eller industri i Trondheim. Tiltakene kan være av teknisk karakter eller rettet mot brukeradferd.

Med prisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen vår.

Prisvinner 2017 er Sit, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim for Moholt 50|50

   
Foreslå kandidater til energispareprisen 2018

Alle kan foreslå kandidater til energispareprisen 2018 , og du kan også foreslå ditt eget tiltak eller ditt eget prosjekt!

 

Prisvinnere og mottakere av hedrende omtale 2007-2017

År  Prisvinner/hedrende omtaleType 
2017  Sit for Moholt 50|50  Områdeprosjekt med studentboliger, barnehage, geovarmeanlegg og mye mer.
2016  Entra ASA for Statens hus i Trondheim  Kontorbygg fra år 2000, 
 energieffektivisering
2016  Hedrende omtale til
 Eskild Dyrø Andresen og Line Sivertsen
 sammen med Free Energy Innovation AS
 for Hybrid Solar System (HYSS) -anlegget 
 på Stubban i Trondheim
 Kombinasjonen av sol- og jordvarme
 på enebolig
2016  Hedrende omtale til The Research
 Centre on Zero Emission Buildings, ZEB,
 for Living Lab på Gløshaugen
 Fullskala forsknings- og
 demonstrasjonsanlegg for
 nullutslippshus og -teknologi
2015   Driftsavdelingen NTNU  Universitetsbygninger og anlegg, 
 energieffektivisering
2015   Hedrende omtale til Haukåsen barnehage  Barnehage, nybygg
2014   Rema 1000 Kroppanmarka  Butikk, nybygg
2014  Hedrende omtale til Miljøbyen Granåsen  Boliger, nybygg
2013   Rica Bakklandet Hotel  Hotell, nybygg og delvis ombygging
 av eldre P-hus
2012   Studentsamskipnaden i Trondheim for
 Berg og Teknobyen studentboliger
 Eldre skolebygninger, energieffektivisering
2012   Hedrende omtale til Steinerskolen  Eldre skolebygg, energieffektivisering
2011   Sparebank 1 SMN  Bank/kontor, nybygg
2011   Hedrende omtale til Drivstua gartneri AS  Gartneri og butikk, energieffektiviserin
2010   Sameiet Olavskvartalet   Hotell, butikker og kulturbygg,
 energieffektivisering
2009  Nardo skole og barnehage  Nybygg
2009   Hedrende omtale til Ustmyra BL  Boliger, energieffektivisering
2008   Nidar AS  Industri, energieffektivisering
2007   Structura AS for Kulsås Amfi  Boliger, nybygg

 

 Om energispareprisen

 Energibruk er direkte koblet til den største miljøfordringen som kloden står overfor – menneskeskapte klimaendringer. Internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres.

Energispareprisen har statutter og jurysammensetting som er vedtatt av formannskapet. Kommunens Miljøenhet fungerer som sekretariat.

Energispareprisen utdeles årlig. Den skal gå til en virksomhet eller et prosjekt som i løpet av de siste fem år har gjennomført framtidsrettede energisparetiltak i bygninger, anlegg eller industri i Trondheim. Tiltakene kan være av teknisk karakter eller det kan være tiltak som er mer rettet mot brukeratferd.

  • Prisen består av en plakett og et diplom.
  • Vinneren/vinnerne utpekes av en jury oppnevnt av Formannskapet.
  • Les mer om formålet med prisen i statuttene.
  • Kommunens Miljøenhet er sekretariat og utarbeider en oversikt over aktuelle kandidater samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal det også omtales aktører som har medvirket til resultatet.

Sekretariat og kontaktpersoner:

Trondheim kommune, Miljøenheten

Njål Pettersen, telefon: 952 63 966
E-post:  njal.pettersen@trondheim.kommune.no  

Rolf Erik Hoaas, telefon: 916 66 536

Epost: rolf-erik.hoaas@trondheim.kommune.no

Miljøenheten: telefon: 72 54 25 50
e-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no  

5miljo Klima og energi