• Alle som ønsker å bli vurdert til jobb som tolk, må sende et kort søknadsbrev og CV til tolketjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no          
  • Behovet for nye tolker/oversettere varierer fra språk til språk, og det kan i tillegg variere fra år til år. Vi vurderer alle søknader og avgjør på bakgrunn av søkerens kompetanse og våre behov om det er aktuelt å snakke nærmere med den enkelte. Alle aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen tre (3) uker.
  •  Vi ønsker å knytte til oss personer med tolkeutdanning eller personer som har tatt IMDis tospråklige test og kurs i tolkens ansvarsområde (ToSPoT og TAO). Tolkeyrket krever bred fagkompetanse, og vi legger derfor stor vekt på all utdanning – både fra Norge og andre land.
  •  På nettsiden http://www.tolkeportalen.no/ finner du relevant informasjon om tolkeyrket, blant annet retningslinjer for god tolkeskikk og hvilke tester og kurs som er tilgjengelige for å skaffe seg kompetanse som tolk.

Tolketjenesten