Rapport: Anskaffelse av Aktørbasen, Bookingbasen og Tilskuddsbasen

Datasystemet er 3-delt
• Aktørbasen
Register over frivillige organisasjoner og andre aktører
• Bookingbasen
Datasystem for utlån av kommunale lokaler
• Tilskuddsbasen
Datasystem for å behandle søknader om tilskudd

Målsetting med det nye datasystemet

  • Det skal bli enklere å skaffe seg oversikt over frivillige organisasjoner og      andre aktører
  • Det skal bli enklere å søke om å låne kommunale lokaler og å søke om tilskudd
  • Det skal bli enklere å administrere utlån av lokaler og tilskudd 

Aktørbasen

Dette er et register over idrettsklubber, frivillige organisasjoner, fritidskulturlivet og profesjonelle kulturaktører.

Aktørbasen skal bidra til at relevant informasjon om aktører i Trondheim samles på ett sted. Det skal erstatte oversikten over organisasjoner som finnes på www.fritidenmin.no 

Registeret baseres på informasjon i Enhetsregisteret/Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Det er også mulig å legge inn aktører som ikke er registrert i Brønnøysundregistrene.  

Gå til Aktørbasen

Bookingbasen

Den nye Bookingbasen ble tatt i bruk fra mars 2015.

Utlånsordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner og aktører kan låne kommunale lokaler gratis når kommunen ikke har behov for å bruke  lokalene selv. Det nye datasystemet skal synliggjøre bedre hvilke lokaler kommunen kan tilby frivilligheten. Det er mulig å søke om fast lån og engangslån direkte fra Bookingbasen.

Gå til Bookingbasen

Tilskuddsbasen

Det nye datasystemet for tilskuddsbehandling skal

  • bidra til at det blir  enklere for innbyggerne å søke om tilskudd og å rapportere på mottatt tilskudd.
  • effektivisere saksbehandling av tilskuddsøknader, rapporter og klager.
  • effektivisere kommunikasjonen mellom søkere og kommunen. 

Tilskuddsbasen ble tatt i bruk i november 2015.

Trondheim kommunes nettsider for tilskudd

 

Kontaktperson Harald Arnesen

Organisasjonen