Varsel ved vannavstengning

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger. Vi ønsker å nå flest mulig og bruker telefonvarsling.

 

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

På Servicevarsling.no kan du gå inn for å se om du står oppført med riktig telefonnummer og eventuelt legge inn riktig informasjon. Her finner du også varslede vannavstengninger. 

 

Varsling etter geografisk område

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område. Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner. 

 

 

9veiogvann Vann og avløp