Varsel ved vannavstengning

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger. Vi ønsker å nå flest mulig og bruker telefonvarsling.

 

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Har du ikke blitt varslet?

På Servicevarsling.no kan du gå inn for å se om du står oppført med riktig telefonnummer og eventuelt legge inn riktig informasjon. Her finner du også varslede vannavstengninger. 

 

Slik blir du varslet om stenging av vann hos din bedrift

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte? For eksempel: 

  • Sykehus og medisinske sentre
  • Alders- og sykehjem
  • Leger og tannleger
  • Barnehager og skoler
  • Næringsmiddelprodusenter
  • Restauranter

Da kan du få beskjed hvis vannet stenges hos bedriften. Slik gjør du:

Gå til Servicevarsling.no og sjekk din oppføring

Her kan du registrere nøkkelpersoner for din virksomhet i tilleggsregisteret.

  1. Gå til Servicevarsling.no 
  2. Velg sjekk din oppføring
  3. Legg inn kommune og telefonnummer
  4. Velg virksomhet og legg til navn og telefonnummer i tilleggsregisteret.

 

 

 

 

9veiogvann Vann og avløp