Hjelp til bolig

Voksne og familier

Kommunen har fått mange henvendelser fra innbyggere som  ønsker å leie ut hybler, leiligheter eller deler av sin bolig til flyktninger. Helse og velferdskontor Midtbyen jobber med å skaffe boliger for flyktninger som skal bosettes i kommunen. Har du en leilighet/hybel du kan tenke deg å leie ut eller har spørsmål om bosetting, kan du ta kontakt på  følgende telefonnummer, eller helst e-postadresse.

Helse og velferdskontor Midtbyen
Telefon: 72 54 07 28
Telefonen er betjent fra kl. 09.00 til 15.00, mandag til fredag.
E-post: hv-midtbyen.postmottak@trondheim.kommune.no

Byggesakskontoret er behjelpelig med råd og veiledning for godkjenning av boligen som utleieobjekt.

Telefon: 72 54 25 00
E-post: byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no

Enslige mindreårige flyktninger

Trondheim kommune skal bosette 160 enslige mindreårige i 2016. Enslige mindreårige er flyktninger under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre voksenpersoner.

Omsorgsenheten i Trondheim kommune har ansvar for å skaffe bo- og omsorgstiltak for denne gruppen. Det er behov for fosterhjemsplasser, selvstendige hybler og hybler med husvert for enslige mindreårige.

For mer informasjon kan du kontakte:

Barne- og familietjenesten (BFT) Omsorgsenheten
Telefon: 72 54 22 40
Telefonen er betjent fra kl. 08.00 til 15.30, mandag til fredag.
E-post: bft-omsorgsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Det statlige barnevernet Bufetat er ansvarlig for å rekruttere fosterforeldre.
Telefon: 466 17 550
E-post: fagteam.og.fosterhjemstjenesten.trondheim@bufetat.no

Flyktninger og asylsøkere i Trondheim