Bidrag til integrering av nyankomne flyktninger i Trondheim

Mange av innbyggerne i Trondheim ønsker å bidra til at flyktningene blir en del av byen, nabolaget og arbeidslivet. Kommunen har ansvaret for å legge til rette for ulike opplæringstiltak, mens en vellykket integrering er helt avhengig av bidrag og samarbeid med lokalsamfunnet.

For mer informasjon kan du kontakte Kvalifiseringssenter for innvandrere INN.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 72 54 17 50
Telefonen er betjent mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.30
E-post: inn-kval.postmottak@trondheim.kommune.no

For mer informasjon om integrering av enslige mindreårige kan du kontakte Barne- og familietjenesten (BFT) Omsorgsenheten

 

Flyktninger og asylsøkere i Trondheim