For forespørsler om bosetting i Trondheim kommune, send en e-post til: flybo@trondheim.kommune.no

 

Flyktninger og asylsøkere i Trondheim