Dovett: Hva skal i vasken og toalett

Det er viktig at alle vet hva som skal skylles ned i avløpet og hva som ikke skal skylles i toalett og vask.

Les mer om fettvett

Hvordan kan du unngå rotter i nabolaget

9veiogvann Vann og avløp