Det er i perioden 2012-2016 utført flere mindre tiltak i området. De store utbyggingsprosjektene planlegges gjennomført i 2017-2021. Overordnet strategi for områdeutviklingen er at nye offentlige investeringer skal bidra til positiv byutvikling i dette området. Samordningen av tiltak i områdeprogrammet skal gi merverdi for de ulike utbyggingsprosjektene.

Illustrasjonsplan Saupstad

Strategisk plan for uterom er grunnlag for områdeprogrammets arbeid med uterommene i bydelen. Planen i presentasjonsform.

Prosjekter under planlegging og gjennomføring i områdeprogrammet:

BYGG OG ANLEGG

Nye Huseby-Saupstad-Kolstad skoler

Nye Heimdal videregående skole og Kolstad Arena

Ny barnehagestruktur

Nye Kolstad klubbhus

Rehabilitering Huseby idrettsanlegg

 

PARK OG UTEROM

Dalen park

Møteplassen nærmiljøanlegg

Dyrking

Kunstprosjekter

Turløyper

Uformelle møteplasser

Oppgradering infrastruktur

Torget ved Saupstad senter

Saupstad gravlund

 

FORBINDELSER

Ny gang- og sykkelbru Tiller-Saupstad

Ny gangpassasje og uterom boligstiftelsen

Snarveger 

Firbladskogen- trygg skoleveg

 

Områdeløft Saupstad-Kolstad