Gjennom områdeløftarbeidet legges det vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen. Det legges også vekt på å koble ressurser sammen.

Mål 4: I 2020 er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med møteplasser og muligheter til deltakelse

Hva gjøres:

Sosiale møteplasser

  • Saupstad bydelskafe er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for lag og foreninger på kveldstid.
  • Storstua ved Kolstad skole er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for aktiviteter.
  • Kulturskolen har en utvidet satsing på dans i bydelen.
  • Blokkrock-arrangementet er utvidet med en familiedag.
  • Allidrett prøves ut som et tilbud for barn 4-6 år og deres familier. 
  • Rabalderdans er etablert som et tilbud for barn 2-6 år og deres familier. 
  • Dyrking er prøvd ut som eget prosjekt og har resultert i en pallakarmhage på Midteggen. 
  • Åpen hall- det jobbes med å få på plass et tilbud om åpen hall for ungdom i Husebyhallen søndager. 

Informasjon

  • Informasjonskanal- utvikles gjennom Saupstad.no.

 

Områdeløft Saupstad-Kolstad