Formannskapet oppnevnte den 12.04.16 følgende politisk representant som styremedlem i Trebyen Trondheim for perioden 2016-2019:

Styremedlem: Ottar Michelsen (SV)        Vara: Geirmund Lykke (KrF)