Sted: I kursholders barnehage
Kontaktperson: Mari Ann Viken Larssen
Målgruppe: Pedagoger i private el kommunale bhg i Trondheim
15.08.2016 - 31.12.2017

Innhold

Opplæringen foregår ved at deltakerne bringer med filmopptak av seg selv fra samspillsituasjoner i barnehagen.

Opptakene danner grunnlag for å lære deltakerne å analysere samspill og bli kjent med grunnleggende elementer i utviklingsstøttende kommunikasjon. Opplæringen fortsettes til nivå B etter godkjenning ved framlegg av film og presentasjon av arbeidet.

Nivå B: Marte Meo kollegaveileder i barnehagen Opplæringen foregår ved at deltakerne bringer med filmopptak av en kollega (veisøker) i samspill med barn/foreldre og ved opptak av seg selv i veiledning av denne kollegaen. Opplæringa vil være konsentrert om hvordan en skal veilede kollega. Opplæringen avsluttes med godkjenning ved framlegg av film og presentasjon av arbeidet.

Beskrivelse:

24 timer fordelt på 6 ganger. Deltakerne må ha med film mellom hver samling. Se eget program  Se også informasjon om "Marte Meo kollegaveileder" samt "Oppfriskingskurs Marte Meo". Husk: Førstemann til mølla.

Detaljer

Varighet: 48
Pris: gratis
Forkunnskaper:
Barnehagelærer el tilsvarende