Eiendomsinformasjon

Byggesaktegninger, seksjonering, målebrev, statiske beregninger, delingssak, vann og avløp o.l.. 

Bestill digitalisert eiendomsmateriale

Gå til bestillingskjema for digitalisert eiendomsmateriale

Forespørsler om digitalisert materiale blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis ekspedert innen en uke fra bestilling.

Bestill eiendomsinformasjon for bruk i lesesalen

Eldre eiendomsinformasjon (fram til 2011) oppbevares i papirform i arkivet på Dora, og kan bestilles for bruk i Arkivsenterets lesesal. Du vil få de bestilte dokumentene utlevert ved ankomst og etter gjennomgang av materiale kan du få tatt kopi av de papirene du ønsker å ha med deg. 
Vær oppmerknsom på at ved kopiering av større mengder materiale, eller for originaler større enn A3-format kan det beløpe kopikonstnader.

Gå til bestillingsskjema for bestilling til lesesalen

Lesesalen er åpen hver ukedag 09-1500, og materiale må hentes før 1430.

Trondheim byarkiv