Eiendomsinformasjon

Byggesaktegninger, seksjonering, målebrev, statiske beregninger, delingssak, vann og avløp o.l.. 

Bestill eiendomsinformasjon for bruk i lesesalen (Materiale fra før 2011)

Gå til bestillingsskjema for eiendomsinformasjon
Du kan studere dokumentene i vår lesesal og få hjelp til kopiering. Du kan velge ønsket dag og tid i bestillingsskjemaet.

Hvis det ikke passer å komme til lesesalen kan du be om å oversendt en skannet kopi av det komplette innholdet i en byggesaksmappe. Send oss i så fall en e-post (til trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no) hvor du beskriver adresse og type materiale du ønsker oversendt. Merk at forespørsler om skannet materiale blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis ekspedert innen en uke fra bestilling.

Bestill digitalisert eiendomsmateriale (Materiale nyere enn 2011)

Gå til bestillingskjema for digitalisert eiendomsmateriale
Byggesakskontoret har gjennomført fullelektronisk saksbehandling siden 01.04.2011. Det vil si at alle dokumenter etter denne dato er digitalisert. Dokumentene som du bestiller blir sendt elektronisk til e-postadressen din.

Annet

Gå til bestillingsskjema for annet arkivmateriale
For andre typer dokumenter benytter du dette skjemaet. Du kan studere dokumentene i vår lesesal og få hjelp til kopiering. Du kan velge ønsket dag og tid i bestillingsskjemaet. 

Trondheim byarkiv