Oversikt pr 08.08.2016

Kategori Tilskuddsordning Lagt inn i Tilskuddsbasen
Barn og unge Aktiviteter for barn og unge - tilskudd Ja
Barn og unge Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (storbymidlene) - støtte Nei
Barn og unge Helgeaktiviteter for ungdom - tilskudd Nei
Barn og unge Instrumentfond - innkjøp av korpsinstrumenter Nei
Barn og unge Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Nei
Barn og unge Partipolitiske ungdomsorganisasjoner, tilskudd Ja
Barn og unge Skolekor, skolekorps og skoleorkester - tilskudd Nei
Barn og unge Ungdommens bystyre - tilskudd Ja
Helse / funksjonshemmede Inkludering av funksjonshemmede i frivillige organisasjoner Ja
Helse / funksjonshemmede Tilskudd til organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak og/eller rusforebyggende tiltak Ja
Helse / funksjonshemmede Tiltak for funksjonshemmede Ja
Idrett og friluftsliv Idrett - aktivitetstilskudd Nei
Idrett og friluftsliv Idrett - arrangementstilskudd Ja
Idrett og friluftsliv Idrett - tilskudd til drift og anlegg Ja
Idrett og friluftsliv Idrettsstipend Nei
Idrett og friluftsliv Kommunal støtte til utstyr i private idrettsanlegg Ja
Idrett og friluftsliv Spillemidler Nei
Idrett og friluftsliv Tilskudd til frivillige lag for tiltak i friområder Ja
Kunst og kultur Atelierfellesskap - tilskudd Nei
Kunst og kultur Festivaler - tilskudd Ja
Kunst og kultur Fritidskulturlivet - tilskudd Ja
Kunst og kultur Frivillig virksomhet i lokalsamfunn - IMDi-midler Ja
Kunst og kultur Frivillighetsmillionen kultur Ja
Kunst og kultur Kulturfondet Nei
Kunst og kultur Kulturstipend og kulturlegat Nei
Kunst og kultur Kulturstipend, Ramallah Nei
Kunst og kultur Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle - tilskudd Ja
Kunst og kultur Reisestøtte til semiprofesjonelle ensembler innen sang og musikk Ja
Kunst og kultur Strakstiltak fritidskulturlivet Ja
Kunst og kultur Verkstedhallen, kjøp av tid Nei
Mangfold og inkludering Drift av lokale innvandrerorganisasjoner - IMDi-midler Nei
Mangfold og inkludering IMDi-midler - tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn Ja
Mangfold og inkludering Stimuleringsmidler for integrering av nybosatte flyktninger Ja
Miljø Dyrking av mat i byen - tilskudd Ja

ikon kultur Tilskudd og stipend