Partssammensatt utvalg: Klæbu og Trondheim kommuner

I saken ”Klæbu og Trondheim kommuner: Organisering av arbeidet fram til Stortingets vedtak” som ble behandlet i kommunestyret i Klæbu 08.09.2016 og bystyret i Trondheim 29.09.2016, ble det vedtatt at kommunestyret / bystyret ber formannskapene i de to kommunene i samarbeid å etablere et partssammensatt utvalg. Utvalgets politiske representanter oppnevnes foreløpig fram til det er etablert en fellesnemnd, deretter vil fellesnemnda fastslå hvem som skal være politiske representanter i utvalget. 

Formannskapene i Klæbu og Trondheim kommuner ble i felles møte 23. august 2016 enige om at utvalget skal bestå av fem representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i Klæbu og Trondheim og seks politiske representanter; to fra Klæbu og fire fra Trondheim. Felles formannskap velger leder og nestleder. Ansattes representanter oppnevnes av de to kommunenes fagforeninger i fellesskap. Det er enighet mellom de tillitsvalgte i Klæbu og Trondheim kommuner om hvordan valget av arbeidstakerrepresentantene skjer. 

Den 04.10.16 oppnevnte formannskapet i Trondheim representanter til partssammensatte utvalg og personlige vararepresentanter ble oppnevnt i formannskapets møte 10.01.17, med endring i formannskapets møte 05.09.2017 og 03.10.2017. 

Sissel Trønsdal (Ap), leder, vara Marek Jasinski (Ap)
Ola Lund Renolen (MDG), vara Line Fjørstad (MDG)      
Erling Moe (V), vara Geirmund Lykke (Krf)
Berit Tiller (H), vara Ingrid Skjøtskift (H)

Den 20.10.16 oppnevnte kommunestyret i Klæbu til det partssammensatte utvalget:

Efia Marie Damba (SV), nestleder, vara Reidar Sether (Ap)
Ole Horgøien (FrP), vara Geir Liang (V)


Arbeidstakerrepresentantene: 

Fra Klæbu kommune:
Ingvar Sund, Fagforbundet/LO med Turid Kvalø, Fagforbundet/LO som vara
Kenneth Franz Stagl, Utdanningsforbundet/Unio med Bård Haugros, Utdanningsforbundet/Unio som vara

Fra Trondheim kommune:
1 fra LO kommune                         Svein Olav Aarlott med Knut Erik Elnæs som vara
1 fra Unio                                       Frode Vikhals med Eirin Berg som vara
1 fra YS                                          Mona Greta Berge med Frank Grønås som vara