Granåsen skal utvikles som hverdagsanlegg og som regionens toppidrettsanlegg for nordiske grener og skiskyting.

langrennsstadionhoppbakkeUtbyggingen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljømål.

Granåsen skal bygges ut som et helhetlig hverdagsanlegg for byens befolkning og idretten. Det skal tilrettelegges for et levende anlegg med høy aktivitet, ute og inne, året rundt. Anlegget er et av Norges fremste for nordiske grener (langrenn, hopp og kombinert) og skiskyting. Det skal det fortsatt være. I tillegg skal Granåsen og området rundt utvikles for friluftsliv, idrett, kultur og generell aktivitet.

Trondheim kommune er anleggseier i Granåsen og det vil tilrettelegges for offentlig-privat-samarbeid i anlegget og området. Midler for utbygging ligger i kommunens økonomiplan. Anlegget er berettiget til nasjonalanleggsmidler, og anslaget på dette er ca 150 millioner. Beregnet totalkostnad på utbyggingen er p.t. 900 mill.

Norges Skiforbund og Trondheim kommune søker VM på ski nordiske grener 2023. Utbyggingen av Granåsen skjer uavhengig av VM-tildeling, men det internasjonale skiforbundets krav til et VM-anlegg skal innfris. Dette vil gjøre anlegget bærekraftig, moderne og egnet for store skiarrangementer i et langt perspektiv.

Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024 viste at det helt eller delvis manglet lokaler/arenaer for større konserter i Trondheim. Granåsen ble pekt på som arena og våren 2016 ble nødvendig infrastruktur tilrettelagt. 26. juli 2016 fikk anlegget sin ilddåp som konsertarena da Bruce Springsteen spilte for 37 000.

Bruce SpringsteenBruce Springsteen

Områdeplanen for Granåsen, som ble vedtatt våren 2016, danner grunnlaget for utbyggingen.

Det er etablert ni ulike brukergrupper høsten 2016 som gir innspill til utbyggingen.

ikon kultur Idrett