Ressurssenter for hørsel og syn i Trondheim kommune ser nå dagens lys. Bare Oslo har et tilsvarende tilbud.

Ressurssenteret for hørsel og synHØRSEL OG SYN: De ansatte ved det nye ressurssenteret: Marit Vigdal Skogstad (f.v.), Aud Unsgård Rotvold, Sissi Urgård, Terje Woldseth, Nina Frisnes Øyan og førerhunden Guno. Anita Sellevåg var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

- En stor dag for oss, innrømmer fagkoordinator Terje Woldseth ved Ressurssenter for hørsel og syn.

Før 1. februar var tilbudet kjent som Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde. Tiltaket som holder til i den gamle døveskolen i Bispegata, har gitt tjenester til nærmere 250-300 døve og døvblinde i kommunen. Nå vil også blinde og svaksynte få et tilsvarende tilbud om oppfølging.

Bakgrunnen for det nye senteret er et politisk vedtak fra 2015. Tiltaket har fått tilført nye ressurser som gjør dem i stand til å ivareta også blinde og svaksynte.

- Vi ser at utviklingen går i retning av at kommunene får mer og mer ansvar, også overfor mennesker med nedsatt hørsel og syn. Vi er et team med spesialkompetanse på hørsel og syn, tegnspråk og kommunikasjon, sier Woldseth.

Ressurssenterets brukere er i utgangspunktet bosatt i Trondheim kommune, men senteret mottar også henvendelser fra nabokommuner om råd og veiledning. En voksende brukergruppe er flyktningene kommunen tar imot. Bare de siste 6-8 årene har Trondheim mottatt 40-50 døve flyktninger fra 12 ulike land.

- Noen av dem har ikke hatt skoletilbud i landet de kommer fra. De er ikke kjent med tegnspråk eller tegnspråk-tolking, og en del av dem er analfabeter. Dette gir store utfordringer, men er samtidig et givende arbeid. Mange viser stor framgang, og flere har fått jobb, forteller Woldseth.

Tidligere har blinde og svaksynte ikke hatt denne type tilbud i Trondheim, men ifølge Woldseth har mange fått hjelp og støtte gjennom synskontaktene i kommunen.

- Vi ønsker å bidra til å bedre tjenester til denne gruppa. Samtidig skal vi selvsagt også opprettholde og utvikle tjenesten til døve og døvblinde, understreker Woldseth.

 

Tjenester som Ressurssenter for hørsel og syn kan utføre, er blant annet:

  • Generell rådgivning
  • Informasjon om mulige konsekvenser av nedsatt hørsel og syn.
  • Tips om hvordan løse utfordringer i hverdagen
  • Skrive søknader
  • Veiledning/oppfølging i kontakt med barnehage, skole, arbeidsplass
  • Koordinering og tilrettelegging i samarbeid med andre offentlige og private instanser

Nyheter og kunngjøringer