- Er et samarbeid over landegrensene det man egentlig ønsker?, spurte forsker og jurist Mattias Åhrén under Samekonferansens første dag ved Scandic Lerkendal.

Mattias ÅhrenSAMISK MEDBESTEMMELSE: Mattias Åhren snakket under Samekonferansen om hvordan samenes medbestemmelse kan styrkes gjennom samarbeid over landegrensene.
 

Åhréns betraktning var at samiske politikere har mest fokus på eget land, fordi det er der de sanker sine stemmer.

Samenes framtid sto på agendaen da Trondheim denne uka var vertskap for både den 21. Samekonferansen (Samerådets høyeste organ) og den 5. Sameparlamentarikerkonferansen (en felles konferanse sametingene i Norge, Sverige og Finland).

Begge de samiske toppmøtene ble lagt til Trondheim i forbindelse med hundreårsjubileet Tråante 2017. Aldri før har disse konferansene vært lagt til Trondheim. Samekonferansen ble sist arrangert i Murmansk i 2013, Sameparlamentarikerkonferansen i Umeå i 2014.

SamekonferansenSAMEKONFERANSEN: Første gang konferansen ble holdt var i Jokkmokk i 1953. Under årets konferanse, som startet torsdag, er temaet ”Et felles Sápmi”. Sápmi betyr Sameland.

Samerådet er et kulturpolitisk og politisk samarbeidsorgan for de samiske organisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Rådets hovedmål er å ivareta samenes interesser som ett folk og styrke samefolkets samhørighet over grensene. Under årets samekonferanse står blant annet samisk selvbestemmelse, en nordisk samekonvensjon, allsamisk utdanning og helsesamarbeid på dagsorden.

Asta BaltoVERDIGRUNNLAG: Asta Balto har vært sentral i utviklingen av samisk utdanning de siste tiårene. I Trondheim snakket hun om filosofien og verdigrunnlaget som ligger bak at samene er ett folk.
 

Tidligere denne uka ble Sameparlamentarikerkonferansen arrangert ved Scandic Nidelven. Konferansen arrangeres av Samisk parlamentarisk råd, som er et samarbeidsorgan for sametingene i Norge, Sverige og Finland. Viktige saker for rådet har vært det fellesnordiske språkarbeidet, Barentssamarbeidet, Arktisk råd og urfolksspørsmål i FN.

Rita OttervikGRENSELØST: - Samene gjør landene våre grenseløse. Et fantastisk utgangspunkt for samarbeid, sa Rita Ottervik under åpningen av Sameparlamentarikerkonferansen.
 

- Jeg er stolt over alt det som skjer i Trondheim denne uka, sa ordfører Rita Ottervik da hun var med å åpne Sameparlamentarikerkonferansen tirsdag.

- Tråante 2017 vil sette et samisk fotavtrykk på byen, som vi skal leve med lenge, sa hun.

Minnemynt lanseresMINNEMYNT: Under Sameparlamentarikerkonferansen ble Norges Banks nye minnemynt lansert. Mynten er en del av hundreårsmarkeringen av samenes første landsmøte i Trondheim.

Minnemynten

Nyheter og kunngjøringer