Mandag ble det kjent at Norsk Kulturråd sitt kontor Kreativt Norge skal ligge i Trondheim. Den gode nyheten ble feiret med kake og gratulasjoner i lokalene hos arbeidsfellesskapet Work-work.

Trondheim trakk det lengste strået i sterk konkurranse med Bergen og Stavanger. 

- I Trondheim er det et sterkt miljø knytta til NTNU og ny teknologi. Ved å legge Kreativt Norge i Trondheim sikrer vi at de ulike fagmiljøene bidrar sammen til å etablere et vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, sa kulturminister Linda Helleland da hun offentliggjorde nyheten mandag.

Kreativt Norge skal være et nasjonalt kontor som arbeider aktivt for å styrke kulturell og kreativ næring i alle regioner. Kontoret er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring i 2017. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet, og sju årsverk flyttes til Trondheim.

Ordfører Rita Ottervik, leder i kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune Per Olav Hopsø og rådmann Morten Wolden.

Bildetekst: Ordfører Rita Ottervik, leder i kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune Per Olav Hopsø og rådmann Morten Wolden.

Med ordfører Rita Ottervik i spissen ble nyheten feiret med kake hos arbeidsfellesskapet Work-work. Mange kulturnæringsaktører, politikere og representanter fra NTNU tok del i feiringen.
- Dette er en anerkjennelse for kulturbyen Trondheim, sa ordføreren. Hun benyttet også anledningen til å takke alle som har bidratt i arbeidet med å få kontoret til byen.
Prorektor for nyskaping ved NTNU Toril Hernes var også svært glad på vegne av NTNU. NTNU har sterke fagmiljøer innenfor kunstfagene sammen med en lang tradisjon for entreprenørskap.

 Ordføreren og prorektor Toril Hernes blir intervjua av Morten Karlsen, NRK.
Bildetekst: Ordføreren og prorektor Toril Hernes blir intervjua av Morten Karlsen, NRK.

Nyheter og kunngjøringer