Demokrati i praksis - medvirkningsprosjekt ved Rosenborg skole

Elever ved Rosenborg ungdomsskole har høsten 2016 gjennomført et medvirkningsprosjekt med bycampus som tema.

Tirsdag, 28.02.2017 overleverte elevene rapporten de har laget til varaordfører Hilde Opoku og prorektor v/NTNU, Helge Klungland.

overrekkelse

I valgfaget Demokrati i praksis har elevene planlagt og gjennomført en medvirkningsprosess der det er lagt til rette for at alle elvene på Rosenborg ungdomsskole har kunnet komme med innspill om hva som er viktig for dem når en samlet campus NTNU skal utvikles.

overrekkelse 2

Bildetekst: Amund Aarvelta leder møtet mellom elevene og kommunens representanter, i bystyresalen 

Marie Gjøsund Kleppen

Bildetekst: Marie Gjøsund Kleppen

salen

Kristina og Marie

 Bildetekst: Marie Langsholt Holmqvist (til venstre), og Kristina Stendal Karlsen

Nyheter og kunngjøringer