De fem boligblokkene på Moholt

Studentsamskipnaden i Trondheim sitt prosjekt ble vinneren av prisen Årets trebyggeri 2016. «Moholt 50 | 50» med sine 5 «boligtårn» og en barnehage danner en ny, liten bydel.

Juryen mener byggene på Moholt er et forbilde for andre, og det har bidratt til å alminneliggjøre massivtre som byggemateriale.

– Veldig gledelig og en viktig anerkjennelse av arbeidet SiT gjør, sier varaordfører Hilde Opoku i Trondheim kommune. Det drypper litt på oss også i og med at vi har vært modig å satse på Trebyen. Det startet med støtte til boligblokka på Svartlamoen og deretter en bevisst politikk med å bygge barnehager, skoler og omsorgsboliger.

– SiT har videreført tre i Moholt 50|50 og utviklet viktig kunnskap for bærekraftig byutvikling framover, noe som vil komme Trondheim til gode, sier hun.

Bærekraftig arkitektur

Juryen fremhever også god arkitektur, godt bomiljø og trivsel for alle som sentralt i prosjektet. En fortettingsstrategi i et etablert studentboligområde med ønske om å skape byfølelse har blitt et godt bidrag til utvikling også for nærmiljøet rundt studentbyen. Det er dokumentert store miljøgevinster på grunn av materialvalg og energibesparende tiltak.

Forbilde og inspirator

Juryen framhever også SiT sin evne til å skape et godt og gjennomarbeidet miljø for fornøyde brukere. Størrelsen på prosjektet og at de valgte nye treløsninger har bidratt til utvikling hos leverandører og ny kompetanse hos planleggere og konsulenter. 

Trebyen som ligger på Moholt har fått nasjonal pris

Moholt:  Utbyggingen på Moholt er Norges største byggeprosjekt i massivt tre, og er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre. Årets Trebyggeri 2016 ble tildelt SiT under Byggedagene denne uka. Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen. Foto: Thomas Bekkavik  og MDH Arkitekter/SiT

Vinneren Moholt 50|50 kjennetegnes ved:

  • Grensesprengende og innovativ trebruk
  • Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre
  • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
  • Industrialiserte og effektive løsninger
  • Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid

Les mer om porsjektet Moholt 50I50 her.

Nyheter og kunngjøringer