Tre personer ved Dragvoll helse- og velferdssenter har fått påvist smitte av resistente gule stafylokokker (MRSA). De berørte beboerne er overført til smitteavdelingen ved EC Dahls helse- og velferdssenter.

- Både personale og pårørende er varslet. Vi arbeider nå med å spore opp smitten, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune.

To av de smittede er beboere ved helse- og velferdssenteret, mens den tredje er en ansatt.

Det kan i slike tilfeller være vanskelig å avdekke smittekilden, men det viktigste nå er å finne ut om det er flere som er smittet og å forhindre at det oppstår nye tilfeller, understreker Sagvik.

Bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker, men kan hos enkelte føre til sårinfeksjoner eller andre hudinfeksjoner. Alvorlige infeksjoner oppstår sjelden, men kan forekomme, og da først og fremst hos personer som har svekket helse eller sterkt nedsatt immunforsvar. Infeksjoner med meticillinresistente gule stafylokokker behandles med antibiotika.

Det har vært en økning i forekomsten av MRSA de siste årene. Økningen skyldes hovedsakelig påviste tilfeller hos personer uten tilknytning til helsevesenet. Det er lite smitte påvist i sykehjem i Trondheim. Dette er de første påviste tilfellene i 2017. Utfordringen med denne bakterien er at den har blitt motstandsdyktig mot flere typer antibiotika, og dermed vanskeligere å behandle.

Nyheter og kunngjøringer