Du kan forhåndsstemme ved et stemmemottak i Trondheim selv om du er manntallsført i en annen kommune. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført.

Ordinær forhåndsstemmegivning i perioden fra og med torsdag 10.08.2017 til og med fredag 08.09.2017 på

Fredag 8.9. er hovebiblioteket åpent til kl. 20.00.

og filialene:

Se de ulike bibliotekenes hjemmesider for informasjon om åpningstider.

I perioden fra og med mandag 04.09.2017 til og med fredag 08.09.2017 åpnes det i tillegg for forhåndsstemmegivning på følgende steder:

 • NTNU Realfagbiblioteket på Gløshaugen, kl 09.00 - 17.00
 • NTNU Biblioteket Dragvoll, kl 09.00 - 17.00
 • Øya helsehus, kantina, kl 10.00 - 17.00
 • City Lade, kl 09.00 - 21.00
 • City Syd, kl 09.00 - 21.00

Brevstemming fra utlandet

Dersom du befinner deg i utlandet og ikke kan oppsøke stemmemottaker, har du muligheten til å brevstemme. Du trenger et blankt ark og tre konvolutter, gjerne av ulik størrelse. Det gjøres slik:

 1. Bruk det blanke arket som stemmeseddel til stortingsvalget. Skriv på “Stortingsvalg 2017” og navnet på det partiet du stemmer på.

 2. Legg stemmeseddelen i konvolutt nr 1.

 3. Legg deretter konvolutt nr 1 (med seddelen) ned i konvolutt nr 2

 4. Lim igjen konvolutt nr 2

 5. Utenpå konvolutt nr 2 skriver du:

  1. “Brevstemme - Stortingsvalget 2017”

  2. Ditt navn og fødselsdato

  3. Din adresse i Trondheim pr 30.6.2017, eventuelt siste adresse før flytting til utlandet

  4. Sted, dato og underskrift

 6. Legg deretter konvolutt nr 2 ned i konvolutt nr 3 og skriv utenpå:

Valgstyret i Trondheim kommune
Bystyresekretariatet
Postboks 2300 Sluppen
N-7004 Trondheim
Norway - Norge

 

Valg 2017