I fjor var det Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon som fikk stipendet på 15 000 kroner. Kjenner du noen ungdommer eller ungdomsorganisasjoner som utmerker seg med samfunnsengasjement og/eller politisk aktivitet? Da kan du nominere dem, eller de kan søke om stipendet.

Stipendet deles ut i forbindelse med minnemarkeringen i Tordenskioldsparken lørdag 22.juli, og fristen for å søke eller nominere er fredag 23.juni.

Det er formannskapet i Trondheim som har vedtatt å opprette et 22.juli-minnestipend, med bakgrunn i terrorhandlingene som rammet Norge 22. juli 2011.

Stipendet er på kr 15 000,- og gis til en ungdom mellom 13 og 25 år, eller en ungdomsorganisasjon i landsdelen. Formålet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom.

Stipendet  skal brukes til å videreutvikle arbeidet de driver med.  Midlene skal gå til prosjekter/tiltak for ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet.

Søkeren eller den nominerte må være registrert bosatt i Trondheim kommune, eller ha sin opprinnelse i kommunen. Alle som bor i Trondheim kommune har muligheten til å nominere en kandidat.

Hvordan søke eller nominere?

Søknaden eller nominasjonsforslaget skal inneholde:

1. Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankkontonummer.
2. Dokumentasjon av tidligere arbeid - En presentasjon av søkeren med vekt på temaene og personens rolle i temaene som er blitt utvalgt.
3. Beskrivelse av hvordan stipendet er tenkt brukt.

Du kan sende søknaden til Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Du kan også ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning hvis det er noe du lurer på.

Nyheter og kunngjøringer